Roest

Roest

Metaal breekt af als het in contact komt met zuurstof en water. Dit noemen we roesten. Water en zuurstof zijn essentieel voor het het leven van mens en dier is, maar het is dus gif voor metalen. Het proces van deze afbraak heet oxydatie en het restproduct is metaaloxide.
Als bijvoorbeeld een fietsframe blijft liggen zal hij langzaam uiteen vallen. Deze metaaloxide komt uiteindelijk terecht in de grond en kunnen weer als voedsel dienen voor planten. Als wij deze ijzerrijke planten vervolgens opeten krijgen wij weer ijzer in ons bloed en daar worden we sterk van.

Wist je dat ijzer ervoor zorgt dat ons bloed rood is?